เกี่ยวกับเรา

   

 

   บริษัท แอมพลิโอ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่าย สินค้าอุปโภค เพื่อการลำเลียงขนส่ง ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นการใช้วัสดุที่ผลิตด้วยกระดาษเป็นหลัก เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก โดยวัตถุดิบที่นำเข้ามานั้น มาจากโรงงานฯ ที่ได้มาตราฐานทั้งจากภายใน และ ภายนอกประเทศ มีความน่าเชื่อถือสุูง และเป็นที่น่าไว้วางใจมากว่าสิบปี โดยเฉพาะสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้น อยู่ภายใต้การควบคุมคุณภาพโดยบริษัทฯ และบุคคลากรจากประเทศฟินแลนด์ โดยใช้นโยบายคุณภาพภายใต้เงื่อนไขของสหภาพยุโรป EU เป็นสำคัญ

   ทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และทันต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งไม่ว่าจะมีปริมาณมาก หรือ น้อยเพียงใด เรายินดีที่จะให้บริการกับลูกค้าทุกท่าน ด้วยความจริงใจและซื่อตรง